สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 285
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9019029
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 50 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
ข่าวเด่นประเด็นร้อน: สายด่วนแนะแนวประชาชน
ติดประกาศ โดย sema
ข่าวบริการประชาชน        นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการติดตามและประเมิน สป. กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมเรื่องสายด่วนบริการแนวร่วมเพื่อแนะแนวเด็กและเยาวชน ในโอกาสกระทรวงศึกษาธิการจัดงานสมัชชาคุณธรรมนำความรู้ : รวมพลัง ร่วมปฏิบัติคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ได้นมัสการเชิญพระอาจารย์ธมมฺทีโป จากศูนย์รวมจิตใจบ้านดวงประทีปแห่งธรรม มาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

            
              นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการติดตามและประเมินผล สป. กล่าวในโอกาสนี้ว่า กิจกรรมสายด่วนบริการแนวร่วมเพื่อแนะแนวเด็กและเยาวชน มีโอกาสได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรม         นำความรู้ ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีการปลูกจิตสำนึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ

     
                ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการติดตามและประเมินผล สป. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ เพื่อให้การดำเนินการเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีหลายหน่วยงานได้ดำเนินงานในส่วนนี้ รวมทั้งงานสายด่วนการศึกษา 1579 ซึ่งเน้นการสมานฉันท์ระหว่างครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และมีการแนะแนวทางให้กับเด็กและเยาวชน โดยตระหนักถึงการผลักดันนโยบายให้ประสบผลสำเร็จเป็นภารกิจของทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกัน

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวบริการประชาชน
· เสนอข่าวโดย sema


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวบริการประชาชน:
เด็กไทยไร้คุณภาพ

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.