สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 284
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9018534
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 51 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
เด็กไทยไร้คุณภาพ
ติดประกาศ โดย sema
ข่าวบริการประชาชน

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้อ่านข่าวจากสำนักทดสอบทางการศึกษา ที่แถลงผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test-NT) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2550 ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาระบุว่า จากการประมวลผลการสอบ NT ใน 5 กลุ่มสาระวิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในภาพรวมการสอบทุกวิชานักเรียนสามารถทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.กำหนด
          อย่างไรก็ตาม ผลสอบที่ออกมาคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาไม่ถึง 50% โดยวิชาที่เด็กทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ภาษาไทย รองลงมาคือ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษถึงแม้ดูว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยน้อย แต่ทั้ง 2 วิชาก็มีคนทำคะแนนได้เต็มและกระจายอยู่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
          เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทุกวิชาของนักเรียนในทุกสังกัดคร่าวๆ พบว่านักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา รองลงมาเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ.มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดทุกวิชา
          รายละเอียดของข่าวนี้ยังมีอีกมาก ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาคงจะต้องนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เจาะลึกว่าเหตุการณ์นี้จะนำมาซึ่งอะไร และควรจะต้องปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่อย่างไร หากคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมต้นของเรามีพื้นฐานความรู้โดยเฉลี่ยต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
          ปรากฏการณ์เรื่องนี้ สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ที่เปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้เด็กไทยจะได้โอกาสทางการศึกษามากขึ้นในทุกระดับการศึกษา แต่คุณภาพการศึกษากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผลการประเมินความรู้ของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี ชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทยวัยจบการศึกษาภาคบังคับอยู่ในระดับอ่อนมาก คะแนนเฉลี่ยทั้งวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยหรือต่ำกว่า 500 ขณะที่เพื่อนบ้านในเอเชียมีผลการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซีย
          สภาพัฒน์ระบุว่า รัฐบาลต้องปรับปรุงความรู้พื้นฐานของนักเรียนอย่างจริงจังและเร่งด่วน รวมทั้งต้องเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
          ยังมีรายงานที่น่าตกใจของเยาวชนอีกมาก เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปิดเผยข้อมูลว่ามีเด็กไทยอายุระหว่าง 11-19 ปี ทั้งหญิงและชาย ดื่มสุราถึง 1.2 ล้านคน เด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเมื่อดื่มสุราแล้วก็จะมีโอกาสการมั่วสุมทางเพศ ทำแท้ง โรคเอดส์ ก่ออาชญากรรม ฯลฯ ตามมา
          ดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่คนในรัฐบาลไม่ควรมองข้าม อย่ามัวแต่ไปสนใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเสียหมด เลยไม่มีใครสนใจที่จะพัฒนาเรื่องระบบการศึกษาของไทยอย่างจริงจัง
          อย่าลืมว่า “คน” เป็นหัวใจของทุกอย่าง หากคนในประเทศด้อยคุณภาพ ประชากรทั้งประเทศยังอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละไม่ถึง 10 บรรทัด อย่าหวังเลยว่าเราจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปได้ไกล เหมือนที่ท่านผู้นำของเราหลายๆ คนที่ไปดูระบบในประเทศอื่น กลับมาก็พร่ำเพ้ออยากจะเป็นอย่างเขา โดยไม่ได้ดูตัวเองว่าที่เราเป็นอย่างเขาไม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไร เราได้ทุ่มเทเพียงพอหรือไม่ที่จะพัฒนาคนของเราให้คิดได้ คิดเป็น
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น มีคนพูดมานาน ผู้นำรัฐบาลหลายชุดก็พูด แม้กระทั่งพรรคการเมืองทุกพรรคก็นำเรื่องนี้มาชูเป็นประเด็นสำคัญเมื่อตอนหาเสียง แต่พอมาเป็นรัฐบาลจริงๆ ก็ไม่เห็นมีใครสนใจจะปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเลย
          นอกจากนี้ยังจัดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงเกรดซี แถมเป็นกระทรวงที่แทบไม่มีใครอยากไปนั่ง หากพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลยังคิดแบบนี้การศึกษาของประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างไร
          รัฐบาลในอดีตบางชุด ก็เหมือนจะมีความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา แต่พอเอาเข้าจริง กลับคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาคือการหว่านเงินเข้าไปก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่า เงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง
          อย่าลืมว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเรามีเยาวชนคุณภาพต่ำ ไร้ความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อครอบครัวและสังคม ในอนาคตเราก็จะมีประชากรไร้คุณภาพ ไม่สามารถสร้างผลผลิตที่ดีให้กับประเทศชาติได้ การพัฒนาประเทศก็จะทำได้ยากลำบาก แถมยังจะไปสร้างปัญหาสังคมเพิ่มเติมให้กับประเทศชาติอีกด้วย
          การพัฒนาคุณภาพประชากรนั้น ต้องเริ่มที่การศึกษา หากรัฐบาลให้ความสนใจกับการพัฒนาการศึกษาน้อยเกินไป สุดท้ายปัญหานี้ก็จะย้อนกลับมาให้ต้องแก้ไขกันอีก เมื่อเรามีแต่ผู้ใหญ่ที่คุณภาพต่ำ จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะมีแต่นักการเมืองคุณภาพต่ำเช่นกัน--จบ--
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวบริการประชาชน
· เสนอข่าวโดย sema


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวบริการประชาชน:
เด็กไทยไร้คุณภาพ

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4.5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 4


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.