สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 284
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9018571
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 50 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
ข่าวสารประจำวัน: วิเคราะห์'เน็ต'ทำเด็กเรียนอ่อน'เพราะคิดไม่เป็น
ติดประกาศ โดย sema
ข่าวสาร ศธ.

DSC_0007.jpg          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน ถึงผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้ประกอบการสมัครรับคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2554 มีค่าคะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ถึงร้อยละ 50 จากคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำมาก ไม่ถึงร้อยละ 20 และยังลดลงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยว่า ต้องยอมรับว่าผล
          คะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ปีนี้ต่ำกว่าปี2552 ในหลายวิชา ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงาน
          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำผลคะแนนดังกล่าวไปวิเคราะห์ว่ามีจุดอ่อนอย่างไรและสาเหตุใดที่ทำให้ผลคะแนนสอบเฉลี่ยเกือบทุกวิชาจากทั้งหมด 8 วิชา ไม่ถึงร้อยละ 50
          "ผลคะแนนการสอบโอเน็ตในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสภาพที่ลดลงและไม่น่าพอใจมาตลอด เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ โดยส่วนตัวมองว่า ปัจจัยที่ทำให้ผลคะแนนสอบโอเน็ตลดลงมาจากเหตุผลต่างๆ อาทิ ครูส่วนใหญ่ยังไม่ปรับวิธีการสอน ยังคงเน้นการสอนแบบท่องจำมากกว่าการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เด็กไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ในขณะที่เป้าหมายของการสอบโอเน็ตเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าผลคะแนนสอบโอเน็ตที่ลดลงทุกปี เป็นเพราะความล้มเหลวของหลักสูตรและนโยบายของ ศธ.นั้น ขออย่าโทษว่าเป็นความล้มเหลว แต่ควรจะช่วยกันคิดว่าจะนำผลการสอบโอเน็ตมาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ผลสอบโอเน็ตมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไร" นายชินวรณ์กล่าว
          รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ขอย้ำว่าที่ผ่านมา ศธ.ไม่ได้นิ่งเฉย แต่พยายามจะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อาทิ การพัฒนาครูและหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งตนเชื่อว่าภายหลังสิ้นสุดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในปี พ.ศ.2561 จะส่งผลทำให้คะแนนเฉลี่ยการสอบโอเน็ตของนักเรียนในทุกวิชาได้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์
          นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนคิดว่าสาเหตุที่คะแนนเฉลี่ยสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา น่าจะมาจาก 2 ส่วน คือ1.เด็กที่สอบปีนี้กับปีที่ผ่านมาเป็นคนละรุ่นกัน ดังนั้นคะแนนสอบย่อมจะแตกต่างกันได้ เพราะพื้นฐานของเด็กแต่ละปี และเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและ 2.ข้อสอบโอเน็ตที่ใช้เป็นข้อสอบแบบย่อ จึงสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง
          เพราะแบบทดสอบมีข้อจำกัด การที่เด็กทำข้อสอบไม่ได้ส่วนหนึ่งจึงอาจเป็นเพราะวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนอาจไม่สอดคล้องกับข้อสอบโอเน็ตที่ออกมา แต่ขณะนี้ก็เริ่มมีครูในโรงเรียนเข้าไปร่วมออกข้อสอบโอเน็ตด้วยแล้ว จึงเชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อสอบได้มากขึ้น
          รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้ผลคะแนนในภาพรวมทั่วประเทศลดลง แต่ทุกอย่างน่าจะอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียนในภาพรวมทุกแห่ง และปีนี้จะแยกกลุ่มโรงเรียนชัดเจนที่จะลงไปยกระดับคุณภาพ เช่นโรงเรียนเด็กด้อยโอกาส จะเริ่มเข้าไปปรับปรุงเรื่องการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำผลคะแนนสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 ในภาพรวมปีนี้มาคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป
          ดร.อดิศร เนาวนนท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)นครราชสีมา กล่าวถึงผลคะแนนสอบโอเน็ตในรายวิชาหลักที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่าครึ่งของคะแนนเต็มว่า สะท้อนถึงความตกต่ำของคุณภาพเยาวชนไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการดำรงชีวิตของคนไทยในอนาคต โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่นการเตรียมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปีค.ศ. 2015 ทั้งนี้ คะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนไทยในรายวิชาหลักตกต่ำมาหลายปีแล้ว โดยมีสาเหตุมาจากเด็กไทยไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ขาดเป้าหมายในการเรียนและเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งเกิดความล้มเหลวในระบบการศึกษาที่ภาครัฐมุ่งเน้นการปฏิรูปที่โครงสร้างการบริหารมากกว่าด้านการเรียนการสอน ปล่อยให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระมากเกินไป ครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีสอนโดยการแจกใบงาน ใบความรู้ และมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในขณะที่นักเรียนก็ใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลจากโลกออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตมาส่งครู ทำให้ขาดกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนคิดไม่เป็น
          "อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับด้วยว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ตั้งใจทำข้อสอบ จึงส่งผลทำให้คะแนนเฉลี่ยยิ่งออกมาต่ำ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานี้ ผมเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกัน อย่าผลักภาระการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนฝ่ายเดียว และภาครัฐต้องหาวิธีการหรือระบบสนับสนุนภาคสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น ต้องใช้สื่อสารมวลชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาโดยเฉพาะในด้านคุณลักษณะของนักเรียน และต้องจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของครู ซึ่งครูเองต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้มากขึ้นด้วย" ดร.อดิศรกล่าว
          ด้านนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา   คนหนึ่ง กล่าวว่า การสอบโอเน็ตครั้งนี้ตนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าทุกวิชา เพราะยากกว่าแม้จะเรียนตามที่อาจารย์ในโรงเรียนสอนมา แต่โจทย์ข้อสอบมีความพลิกแพลงมาก ถ้าไม่เก่งจริงคงทำไม่ได้ โดยข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์จะมี40 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัยและอัตนัย ทั้งนี้การที่ตนสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ ไม่น่าจะเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอน แต่น่าจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนมากกว่าว่า จะใส่ใจกับวิชาที่เรียนมากน้อยแค่ไหน
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 เม.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวสาร ศธ.
· เสนอข่าวโดย sema


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวสาร ศธ.:
เผยมีจริงรับจ้างทำ คส.3 อดีตศึกษานิเทศก์จวกครูชี้

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.