สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 285
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9100151
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 46 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 

 

งานรับเรื่องร้องเรียนเป็นงานหนึ่งตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชน มี หน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความอนุเคราะห์ ขอความเป็นธรรม ขอ ทุนการศึกษา แสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาจาก 1. ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้แก่

       1.1 สำนักราชเลขาธิการ

       1.2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

       1.3 สภาผู้แทนราษฎร

       1.4 สำนักนายกรัฐมนตรี

       1.5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

       1.6 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

       1.7 สำนักงานคณะกรรมการประสานและติดตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

       1.8 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

       1.9 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

       1.10 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

       1.11 ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       1.12 กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

       1.13 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

       1.14 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ( GCC)

       1.15 อื่น ๆ

2. เว็บไซต์ ได้แก่

       2.1 เว็บไซต์ " ระฆังห่วงใย...จากใจนายกรัฐมนตรี

       2.2 เว็บไซต์ " ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ "

3. ประชาชน

       3.1 หนังสือเสนอกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       3.2 ประชาชนเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง จำแนกเรื่องร้องเรียนเป็น 2 ประเภท

            3.2.1 เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

            3.2.2 เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น

งานรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สอ.สป. จำแนกเรื่องร้องเรียนตามประเด็นเรื่องที่ผู้ร้องร้องเรียนมา เป็น 5 ประเภท ดังนี้

       1. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น เงินบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงภัย ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา การขอทุนการศึกษา เป็นต้น

       2. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนกล่าวโทษบุคคล/สถานศึกษา/สถาบัน เช่น มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้ปกครอง/ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก ทุจริตเรื่องการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง การบริหารงานไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การทุจริตการสอบ การพนัน การลงโทษนักเรียนเกินกว่าระเบียบกำหนด การใช้วาจาไม่สุภาพ และการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว เป็นต้น

       3. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระเบียบการสอบคัดเลือกข้าราชการ การบรรจุครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ การปรับปรุงตำแหน่งการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

       4. เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขอ ย้ายกลับภูมิลำเนา ขอความเป็นธรรมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ขอความอนุเคราะห์ เข้าเรียนในสถานศึกษา ขอใช้สถานที่ของโรงเรียน ขอบุคลากรเพิ่ม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การก่อสร้างโรงเรียน สนามกีฬา และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

       5. เรื่องที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การถ่ายโอนการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-07 (3594 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.